Акустика Pioneer хронология

Нашел тут на Audiokarme список акустики Pioneer в хронологическом порядке, показалось интересным.

1960 CS-201L
1960 CS-250R
1965 CS-51
1966 AT-16A
1966 CS-24
1966 CS-52
1966 CS-61
1966 CS-62
1966 CS-71
1966 CS-72
1966 CS-73
1966 CS-91
1966 CS-A23
1966 DN-5
1966 DN-7
1966 DN-10
1968 AS-305A
1968 CS-33
1968 CS-52T
1968 CS-53
1968 CS-55
1968 CS-81
1968 CS-88
1968 CS-A31
1968 CS-A50
1968 CS-A88
1968 IS-60
1968 IS-70
1968 IS-80
1969 AS-303A
1969 CS-5
1969 CS-7
1969 CS-10
1969 CS-20
1969 CS-66
1969 CS-90
1969 CS-100
1969 CS-A22
1969 CS-A55
1969 CS-A77 (1969)
1970 AS-200
1970 AT-8B
1970 CS-07
1970 CS-5F
1970 CS-8
1970 CS-11
1970 CS-12
1970 CS-15
1970 CS-15A
1970 CS-22
1970 CS-23
1970 CS-24B
1970 CS-44
1970 CS-54
1970 CS-63
1970 CS-63A
1970 CS-63DX
1970 CS-77
1970 CS-99
1970 CS-A500
1970 CS-A700
1970 CS-E200
1970 CS-E201
1970 CS-E300
1970 CS-E301
1970 CS-E500
1970 CS-E700
1970 DN-6
1970 DN-20
1970 DN-21
1970 DN-30
1970 DN-31
1971 CS-05 (1971)
1971 CS-20B
1971 CS-30
1971 CS-40
1971 CS-50
1971 CS-60
1971 CS-80
1971 CS-410 (1971)
1971 CS-610 (1971)
1971 CS-810
1971 CS-900
1971 CS-3000
1971 CS-E400
1971 CS-E600
1971 CS-E900
1971 CS-H9
1972 AS-16A
1972 AS-20A
1972 AS-22
1972 AS-E400
1972 AS-E500
1972 AS-E700
1972 CS-06
1972 CS-22A
1972 CS-33A
1972 CS-66A
1972 CS-66E
1972 CS-77A
1972 CS-88A
1972 CS-99A
1972 CS-A770
1972 CS-E350
1972 CS-E450
1972 CS-R10
1972 CS-R30
1972 CS-R50
1972 CS-R70
1972 CS-R100
1972 CS-R300
1972 CS-R300-1
1972 CS-R400
1972 CS-R500
1972 CS-R500-1
1972 CS-R600
1972 CS-R700
1972 CS-R900
1972 CS-X100
1972 CS-X100-1
1972 R-300
1972 R-500
1972 R-700
1973 AS-30
1973 CS-06A
1973 CS-30A
1973 CS-40A
1973 CS-50A
1973 CS-60A
1973 CS-301 (1973)
1973 CS-330
1973 CS-500
1973 CS-500G
1973 CS-700
1973 CS-701 (1973)
1973 CS-770
1973 CS-801
1973 CS-901 (1973)
1973 CS-3000A
1973 CS-E45
1973 CS-E220
1973 CS-E320
1973 CS-E420
1973 CS-E530
1973 CS-E730
1973 CS-E830
1973 DN-25
1973 Project 60
1973 Project 80
1973 Project 100
1973 SCS-11
1974 CS-44G
1974 CS-66G
1974 CS-313
1974 CS-700G
1974 CS-701A
1974 CS-801A
1974 CS-901A
1974 CS-955
1974 CS-F25
1974 CS-F45
1974 CS-F51
1974 CS-T8
1974 CS-T61
1974 SCS-12
1975 CS-311
1975 CS-313A
1975 CS-411
1975 CS-511
1975 CS-515
1975 CS-550
1975 CS-711
1975 CS-811
1975 CS-911
1975 CS-F75
1975 CS-T7
1975 CS-T66
1975 CS-T88
1975 CS-W5
1975 HPM-40 (1975)
1975 HPM-60 (1975)
1975 HPM-100 (1975)
1975 HPM-200
1975 Project 60A
1975 Project 100A
1976 CS-511A
1976 CS-711A
1976 CS-811A
1976 CS-911A
1976 CS-E321
1976 CS-E421
1976 CS-E531
1976 CS-E731
1976 CS-F6
1976 CS-F7
1976 CS-F8
1976 CS-F9
1976 CS-F300
1976 CS-F500
1976 CS-F700
1976 CS-F900
1976 CS-T3
1976 CS-T5
1976 R-300B
1976 R-500B
1977 AS-202
1977 AS-252
1977 AS-302
1977 AS-304
1977 AT-8S
1977 CS-12D
1977 CS-27
1977 CS-100A
1977 CS-200A
1977 CS-400A
1977 CS-516
1977 CS-522
1977 CS-616
1977 CS-655
1977 CS-722
1977 CS-755
1977 CS-770A
1977 CS-822
1977 CS-880
1977 CS-922
1977 CS-F77
1977 CS-F99
1977 CS-F330
1977 CS-F550
1977 CS-F660
1977 CS-F770
1977 CS-F990
1977 CS-X1
1977 CS-X3
1977 DN-8
1977 DN-200
1977 DN-300
1977 HPM-150
1977 HPM-1500
1977 PS-3
1977 PS-5
1978 CS-323
1978 CS-323/W4
1978 CS-424
1978 CS-424/W4
1978 CS-506
1978 CS-525
1978 CS-525/W4
1978 CS-F1000
1978 CS-F5000
1978 CS-F6000
1978 CS-F7000
1978 HPM-40 (1978)
1978 HPM-60 (1978)
1978 HPM-100 (1978)
1978 Model 2301
1978 Model 3301
1978 Prelude 80
1978 Prelude 100
1978 Project 80
1978 Project 100B
1978 Project 120
1978 S-180
1978 S-X4
1978 S-X50
1978 XD-11
1979 CL-30
1979 CL-35
1979 CL-40
1979 CL-70
1979 CL-100
1979 CS-99aa
1979 CS-333
1979 CS-410 (1979)
1979 CS-434
1979 CS-510
1979 CS-535
1979 CS-610 (1979)
1979 CS-636
1979 CS-710
1979 CS-A1
1979 CS-A3
1979 CS-A5
1979 CS-A7
1979 CS-A9
1979 CS-F77A
1979 CS-F99A
1979 CS-F3000
1979 CS-X2
1979 CS-X4
1979 CS-X5
1979 EN-907
1979 HPM-30
1979 HPM-50
1979 HPM-70
1979 HPM-110
1979 HPM-110X
1979 MCL-3
1979 Model 3401
1979 Model 3401w
1979 S-X20
1980 CS-343
1980 CS-444
1980 CS-522A
1980 CS-545
1980 CS-646
1980 CS-722A
1980 CS-822A
1980 CS-922A
1980 CS-A33
1980 CS-A44
1980 CS-A66
1980 CS-A77 (1980)
1980 CS-A99
1980 CS-AV55
1980 CS-AV88
1980 CS-X3II
1980 HPM-300
1980 HPM-500
1980 HPM-700
1980 HPM-900
1980 HPM-1100
1980 Promusica 80
1980 Promusica 120
1980 S-100
1980 S-110
1980 S-140
1980 S-160
1980 S-180A
1980 S-570
1980 S-922
1980 S-933
1980 S-955
1980 S-F1 (Custom)
1980 S-X2
1980 S-X3II
1981 CS-103
1981 CS-203
1981 CS-303
1981 CS-329
1981 CS-353
1981 CS-403
1981 CS-420
1981 CS-454
1981 CS-520
1981 CS-529
1981 CS-603
1981 CS-620
1981 CS-629
1981 CS-656
1981 CS-703
1981 CS-720
1981 CS-757
1981 CS-803
1981 CS-903
1981 CS-7100
1981 CS-V70 (1981)
1981 Prelude 130
1981 S-170
1981 S-X4G
1981 S-X10
1981 S-X21
1981 S-X30
1982 CS-03
1982 CS-05 (1982)
1982 CS-363
1982 CS-439
1982 CS-530
1982 CS-565
1982 CS-730
1982 CS-767
1982 CS-930
1982 CS-939
1982 CS-3100
1982 CS-5100
1982 CS-9100
1982 CS-G100W
1982 CS-G200W
1982 CS-G300W
1982 CS-G1000
1982 CS-G1011W
1982 CS-G1022W
1982 CS-G2000
1982 CS-G2011W
1982 CS-G2022W
1982 CS-G3000
1982 CS-G3011W
1982 CS-G3022W
1982 CS-V700
1982 S-33X
1982 S-55X
1982 S-77X
1982 S-99X
1982 S-170II
1982 S-180III
1982 S-310
1982 S-310L/R
1982 S-510
1982 S-510L/R
1982 S-710
1982 S-710L/R
1982 S-910
1982 S-910L/R
1982 S-922ii
1982 S-955iii
1982 S-1010
1982 S-1010L/R
1982 S-X6
1982 S-X33
1982 S-X55
1982 S-X77
1982 S-X99
1983 CS-210
1983 CS-300W
1983 CS-400W
1983 CS-575
1983 CS-600W
1983 CS-777 (1983)
1983 CS-800W
1983 CS-979
1983 CS-A1000
1983 CS-A5000
1983 CS-A9000
1983 CS-C3
1983 CS-C7
1983 CS-C11
1983 Model 2401
1983 Model 2402
1983 S-9500
1983 S-T5
1984 CS-055
1984 CS-100Z
1984 CS-101Z
1984 CS-201W
1984 CS-201Z
1984 CS-205
1984 CS-305
1984 CS-405
1984 CS-539
1984 CS-549
1984 CS-559
1984 CS-585
1984 CS-605
1984 CS-705
1984 CS-787
1984 CS-805
1984 CS-905
1984 CS-949
1984 CS-959
1984 CS-989
1984 CS-B1000
1984 CS-B5000
1984 CS-B5000D
1984 CS-B9000
1984 CS-B9000D
1984 CS-G101
1984 CS-G101W
1984 CS-G201
1984 CS-G201W
1984 CS-G301
1984 CS-G301W
1984 CS-G401
1984 CS-G401W
1984 CS-V70 (1984)
1984 S-5PC
1984 S-5PG
1984 S-7MB
1984 S-7MS
1984 S-180D
1984 S-200X
1984 S-500X
1984 S-700X
1985 CS-222Z
1985 CS-569
1985 CS-650W
1985 CS-797
1985 CS-850W
1985 CS-969
1985 CS-999
1985 CS-C1000
1985 CS-C5000
1985 CS-C9000
1985 CS-C9900
1985 CS-G101WA
1985 CS-G201WA
1985 CS-G301WA
1985 CS-G401WA
1985 CS-G500W
1985 CS-G900W
1985 CS-V12
1985 CS-V70A
1985 CS-V900D
1985 CS-V9010
1985 CS-V9910
1985 CS-VX50
1985 DSS-5
1985 DSS-5R/L
1985 DSS-7
1985 DSS-7R/L
1985 DSS-9
1985 DSS-9D
1985 DSS-9R/L
1985 DSS-E6
1985 DSS-E6R/L
1985 DSS-E10
1985 DSS-E10R/L
1985 S-180DV
1985 S-300X
1985 S-313X
1985 S-1300DV
1985 S-1800
1985 S-1800DV
1985 S-9500DV
1985 S-V707X
1985 S-V909X
1985 S-X200
1985 S-X300
1985 S-X500
1985 S-X700
1986 CS-407
1986 CS-607
1986 CS-707
1986 CS-D1000
1986 CS-D5000
1986 CS-D9000
1986 CS-D9900
1986 CS-G101WAII
1986 CS-G201M
1986 CS-G201WAII
1986 CS-G301WAII
1986 CS-G401WAII
1986 CS-V90
1986 CS-V9020
1986 CS-V9920
1986 S-X1A
1987 CS-E9000
1987 CS-E9900
1987 CS-V910
1987 CS-V9930
1987 CS-VX110
1987 S-55T
1987 S-3000
1987 S-X7
1988 CS-590
1988 CS-790
1988 CS-907
1988 CS-990
1988 CS-F9000
1988 CS-F9900
1988 Prologue 10
1988 Prologue 50
1988 Prologue 70
1988 Prologue 100
1988 Prologue 100-W
1988 S-W1000
1989 CS-C300
1989 CS-G515
1989 CS-G915
1989 CS-G9900
1989 CS-V55
1989 CS-V99
1989 S-1000twin
1989 S-T100
1989 S-T300
1989 S-T500
1989 S-Z82V
1989 TZ-7
1989 TZ-9
1990 CS-997
1990 Prologue S-55
1990 Prologue S-77
1990 Prologue S-110
1990 Prologue S-330
1991 CS-300
1991 CS-557
1991 CS-777 (1991)
1991 CS-G103
1991 CS-G203
1991 CS-G303
1991 CS-G403
1991 CS-X50
1991 CS-X58
1991 S-1000twinA
1992 CS-C150
1992 CS-C250
1992 CS-M555
1992 CS-M751
1992 CS-M755
1992 CS-V935
1992 CS-X300
1992 CS-X500
1992 S-3D
1992 S-4D
1992 S-C55
1992 S-P70
1992 S-P320A
1992 S-P520A
1992 S-P720V
1992 S-SR55
1992 S-V301
1992 S-V401
1992 S-Z15
1992 TZ-7LTD
1992 TZ-9LTD
1994 S-C5
1995 S-5000twin
1997 CS-301 (1997)
1997 CS-701 (1997)
1997 CS-901 (1997)
2003 Model 2251
2003 Model 2404
2003 TAD-M1
? CS-G204
? CS-J150E
? CS-J600E
? CS-STONE
? CS-T5100
? SPEC-15L
? TZ-F700
? TZ-MC05
? TZ-SW05


Вторая таблица развернутая
 

YearF F YearL L Model R Related Cost C Model Type Watts Info2 Family x1 kHz x2 kHz x3 kHz x4 kHz Ways, Spkrs Woofer-1 Woofer-2 Mid-1 Mid-2 Tweeter-1 Tweeter-2 Super-1 Super-2
1972 S 1972 S AS-16A Speaker Kit
1972 S 1972 S AS-20A Speaker Kit
1972 S 1973 T AS-22 Speaker Kit 30w 2.20 2,2 ? ?
1973 T 1973 T AS-30 Speaker Kit 60w 0.49 5.60 3,3 ? ? ?
1970 Q 1972 S AS-200 Speaker Kit 25w 5.00 2,2 PW-801B PT-204
1977 X 1977 X AS-202 9000 ¥ Speaker Kit for AE-200 and EB-202
1977 X 1977 X AS-252 18000 ¥ Speaker Kit for AE-250 and EB-252
1977 X 1977 X AS-302 23000 ¥ Speaker Kit for AE-300 and EB-302
1969 P 1972 S AS-303A CS-A31 Speaker Kit 40w 0.80 6.00 3,3 PW-302B PM-122A PT-220
1977 X 1977 X AS-304 20000 ¥ Speaker Kit for AE-300 and EB-304
1968 O 1972 S AS-305A CS-A50 Speaker Kit 60w 0.50 3.50 3,5 PW-301A PM-122A PT-257A PT-257A PT-2K
1972 S 1972 S AS-E400 Speaker Kit
1972 S 1973 T AS-E500 Speaker Kit 40w ? ? 3,3 25-706F 12-704F 77-702F
1972 S 1973 T AS-E700 Speaker Kit 60w for CS-E700 speakjers ? ? 3,3 30-706F 12-702F PT-405F
1970 Q 1980 A AT-8B 1100 ¥ Level Control
1977 X 1980 A AT-8S 4800 ¥ Level Control
1966 M 1966 M AT-16A ¥ Level Control
1979 Z 1980 A CL-30 Speaker System Centrex
1979 Z 1980 A CL-35 Speaker System 10w Centrex ? 2,2 8″ 2.63″
1979 Z 1980 A CL-40 Speaker System 30w Centrex ? 2,2 8″ 2.50″
1979 Z 1980 A CL-70 Speaker System 40w Centrex ? ? 3,3 10″ 3.5″ 2.50″
1979 Z 1980 A CL-100 Speaker System 70w Centrex ? ? 3,3 12″ 5.0″ 45-04F
1982 C 1982 C CS-03 44000 ¥ Speaker System
1971 R 1975 V CS-05 (1971) R 120 $ Speaker System 40w 2.80 2,4 20-63F 77-96F (*3)
1982 C 1984 E CS-05 (1982) R 300 $ Speaker System 100w 1.30 6.00 3,3 ? ? ?
1984 E 1985 F CS-055 325 $ Speaker System 120w 2.50 4.00 3,3 25-775A 12-744A 45-51F
1972 S 1975 V CS-06 180 $ Speaker System 50w 1.40 5.00 3,7 25-701F 10-712F (*3) 57-702F (*3)
1973 T 1975 V CS-06A 180 $ Speaker System 65w 2.00 5.00 3,7 ? ? (*3) ? (*3)
1970 Q CS-07 Speaker System 70w Marble tops
1969 P 1971 R CS-5 59 $ Speaker System 25w 4.00 2,2 20-32F 66-38F
1970 Q CS-5F Speaker System ? 2,2 20-32F PT-204F
1969 P 1970 Q CS-7 Speaker System ? ? 3,3 30-11F 16-13F 77-36F
1970 Q CS-8 Speaker System ? ? 3,3 30-24F DS-4 DS-5
1969 P 1971 R CS-10 120 $ Speaker System 60w 0.60 3.50 3,3 30-13F DS-2 DS-3
1970 Q CS-11 CS-24B Speaker System 0.00 1,1 20-13F
1970 Q CS-12 Speaker System
1977 X 1980 A CS-12D 16000 ¥ Speaker System 20w ? 2,2 ? ?
1970 Q CS-15 Speaker System 0.00 1,1 16-712F
1970 Q CS-15A Speaker System 0.00 1,1 16-712F
1969 P 1971 R CS-20 40 $ Speaker System 15w 4.00 2,2 ? ?
1971 R 1973 T CS-20B Speaker System 2,2
1970 Q CS-22 Speaker System ? 2,2 20-42F 66-38F
1972 S 1973 T CS-22A Speaker System 10w ? 2,2 16-711F 70-10F
1970 Q CS-23 Speaker System 0.00 1,1 10-125F
1966 M 1970 Q CS-24 28 $ Speaker System 10w 4.00 2,2 20-13F ?
1970 Q CS-24B CS-11 Speaker System 0.00 2,2 20-13F
1977 X 1977 X CS-27 10000 ¥ Speaker System 13w
1971 R 1973 T CS-30 CS-30A 70 $ Speaker System 20w 2.50 2,2 20-709F 77-707F
1973 T 1975 V CS-30A CS-30 70 $ Speaker System 20w 2.50 2,2 20-709F 77-707F
1968 O 1971 R CS-33 55 $ Speaker System 25w 4.00 2,2 PW-801H 66-47F
1972 S 1974 U CS-33A 70 $ Speaker System 35w 3.00 2,2 20-703F 10-703F
1971 R 1973 T CS-40 CS-40A 100 $ Speaker System 30w 3.80 2,2 25-11F 94-01F
1973 T 1975 V CS-40A CS-40 100 $ Speaker System 30w 3.80 2,2 25-11F 94-01F
1970 Q 1973 T CS-44 CS-A55 68 $ Speaker System 25w 2.50 2,2 20-32F 66-38F
1974 U 1976 W CS-44G 80 $ Speaker System 25w 3.20 2,2 20-32F 66-38F
1971 R 1973 T CS-50 CS-50A 110 $ Speaker System 50w 4.20 2,2 30-710F 77-708F
1973 T 1975 V CS-50A CS-50 110 $ Speaker System 50w 4.20 2,2 30-710F 77-708F
1965 L 1972 S CS-51 13900 ¥ Speaker System 20w ? 2,2 12-24F 70-10F
1966 M 1969 P CS-52 12900 ¥ Speaker System 25w ? 2,2 16-21F PT-202F
1968 O 1970 Q CS-52T 40 $ Speaker System 20w 4.00 2,2 16-106F 66-47F
1968 O 1976 W CS-53 90 $ Speaker System 40w 3.00 2,2 30-08F 94-01F
1970 Q CS-54 Speaker System 40w ? 2,2 30-08F 94-01F
1968 O 1970 Q CS-55 100 $ Speaker System 40w 3.00 2,2 30-49F 94-01F
1971 R 1973 T CS-60 CS-60A 130 $ Speaker System 60w 1.10 6.20 3,3 30-710F 12-63F 77-708F
1973 T 1975 V CS-60A CS-60 130 $ Speaker System 60w 1.10 6.20 3,3 30-710F 12-63F 77-708F
1966 M 1966 M CS-61 180 $ Speaker System 60w 3,?
1966 M 1966 M CS-62 143 $ Speaker System 40w 3,?
1970 Q CS-63 254 $ Speaker System 60w ? ? ? 4,4 PW-382A 16-29F 66-47F PT-103
1970 Q CS-63A Speaker System 60w ? ? ? 4,4 PW-382A 16-29F 66-47F PT-103
1970 Q 1979 Z CS-63DX 259 $ Speaker System 80w 0.77 3.30 12.00 4,6 PW-384A 12-82F 12-82F PT-222F PT-222F PT-103
1969 P 1973 T CS-66 109 $ Speaker System 40w 1.85 6.85 3,3 25-11F 16-81F 77-40F
1972 S 1979 Z CS-66A 150 $ Speaker System 50w 1.45 10.00 3,3 25-709F 16-724F PT-222F
1972 S 1974 U CS-66E 109 $ Speaker System 40w 1.85 6.85 3,3 25-11F 16-81F 77-40F
1974 U 1979 Z CS-66G 120 $ Speaker System 40w 1.00 7.00 3,3 25-11F 16-81F 77-40F
1966 M 1966 M CS-71 24000 ¥ Speaker System 15w 3,?
1966 M 1966 M CS-72 32000 ¥ Speaker System 20w 3,?
1966 M 1966 M CS-73 18900 ¥ Speaker System 12w 2.?
1970 Q 1975 V CS-77 CS-A77 (1969) 150 $ Speaker System 50w 0.60 3.50 3,3 30-25F 12-63F PT-222F
1972 S 1979 Z CS-77A 180 $ Speaker System 65w 0.45 3.60 14.00 4,4 30-701F 12-702F 77-702F PT-407F
1971 R 1973 T CS-80 Speaker System ? ? ? 4,5 ? ? ? ? ?
1968 O CS-81 Speaker System 3,3
1968 O 1970 Q CS-88 CS-A88 175 $ Speaker System 60w 0.75 4.50 3,5 30-48F 12-63F PT-222F 66-47F (*2)
1972 S 1979 Z CS-88A 210 $ Speaker System 80w 0.50 3.50 10.00 4,6 30-61F 12-701F 12-701F 77-701F 77-701F PT-406F
1969 P 1971 R CS-90 ¥ Speaker System 3,3
1966 M 1966 M CS-91 38000 ¥ Speaker System 20w 3.?
1970 Q 1975 V CS-99 215 $ Speaker System 80w 0.80 2.00 5.00 10.00 5,6 PW-384A 12-81F PT-103F 77-40F DS-6 DS-6
1972 S 1980 A CS-99A 250 $ Speaker System 100w 0.80 2.00 5.00 10.00 5,6 PW-385A 12-708F 10-708F PT-410F DS-6 DS-6
1979 Z 1982 C CS-99aa 350 $ Speaker System 100w 1.20 3.20 3,3 38-804A 12-724A 77-712A
1969 P 1973 T CS-100 275 $ Speaker System 60w 0.77 3.00 10.00 3,4 PW-381A 16-23F 16-23F PT-102F
1977 X 1978 Y CS-100A 90 $ Speaker System 15w 7.00 2,2 ? ?
1984 E 1985 F CS-100Z 50 $ Speaker System 40w 3.50 2,2 20-755A 66-B01A
1984 E 1984 E CS-101Z Speaker System ? 2,2 20-733B 45-51F
1981 B 1984 E CS-103 Speaker System ? 2,2 ? ?
1977 X 1978 Y CS-200A 110 $ Speaker System 30w 7.00 10.00 3,3 20-755A ? 66-B01A
1960 G CS-201L Speaker System 8w ? 2,2 PW-8 PT-3
1984 E CS-201W 100 $ Speaker System 7.00 9.00 3,?
1984 E 1984 E CS-201Z Speaker System ? 2,2 25-774A 45-51F
1981 B 1984 E CS-203 100 $ Speaker System 40w 4.50 6.00 3,3 70-51F 45-13F 13-51F
1984 E 1986 G CS-205 75 $ Speaker System 60w 2.00 6.00 3,3 ? ? ?
1983 D 1986 G CS-210 75 $ Speaker System 60w 4.00 4.50 3,3 20-755A 77-B01A 66-B01A
1985 F 1986 G CS-222Z Speaker System ? ? 3,3 ? ? ?
1960 G CS-250R Speaker System
1991 L CS-300 Speaker System 80w ? 2,2 ? ?
1983 D 1984 E CS-300W 50 $ Speaker System 40w 3.50 2,2 20-733A 66-710A
1973 T 1975 V CS-301 (1973) R 200 $ Speaker System 40w 5.25 2,2 25-713F PT-8D
1997 R CS-301 (1997) R Speaker System
1981 B 1984 E CS-303 125 $ Speaker System 60w 4.00 6.00 3,3 25-755A 66-720F PT-R01A
1984 E 1986 G CS-305 100 $ Speaker System 90w 2.00 13.00 3,3 25-733A 66-729A PT-R20A
1975 V 1977 X CS-311 100 $ Speaker System 20w 7.00 2,2 20-709F 77-707F
1974 U 1976 W CS-313 70 $ Speaker System 20w 5.00 2,2 20-709F 77-707F
1975 V 1978 Y CS-313A 125 $ Speaker System 20w 5.00 2,2 ? ?
1978 Y 1979 Z CS-323 CS-323/W4 130 $ Speaker System 30w 2.00 2,2 ? ?
1978 Y 1979 Z CS-323/W4 CS-323 130 $ Speaker System 30w 2.00 2,2 ? ?
1981 B 1982 C CS-329 Speaker System 2,2
1973 T 1975 V CS-330 ¥ Speaker System 3,3
1979 Z 1980 A CS-333 50 $ Speaker System 30w 2.00 2,2 ? ?
1980 A 1981 B CS-343 50 $ Speaker System 40w 2.00 2,2 ? ?
1981 B 1982 C CS-353 50 $ Speaker System 40w 2.00 2,2 ? ?
1982 C 1983 D CS-363 50 $ Speaker System 40w 3.50 2,2 ? ?
1977 X 1978 Y CS-400A 130 $ Speaker System 60w 2.00 10.00 3,3 25-726H 10-725A 66-711A
1983 D 1984 E CS-400W CS-A1000 90 $ Speaker System 60w 3.50 2,2 25-768A 66-51F
1981 B 1984 E CS-403 175 $ Speaker System 80w 2.00 4.00 3,3 30-761A 10-737A PT-R01A
1984 E 1986 G CS-405 150 $ Speaker System 120w 3.00 10.00 3,3 30-778A 10-734A PT-R20A
1986 G 1988 I CS-407 Speaker System 150w ? ? 3,3 ? ? ?
1971 R 1973 T CS-410 (1971) R Speaker System 40w ? 2,2 ? ?
1979 Z 1981 B CS-410 (1979) R 55 $ Speaker System 40w 2.00 2,2 25-748A 77-714A
1975 V 1977 X CS-411 120 $ Speaker System 30w 4.00 2,2 25-11F 94-01F
1981 B 1983 D CS-420 55 $ Speaker System 40w 2.00 2,2 25-748A 77-714A
1978 Y 1979 Z CS-424 CS-424/W4 150 $ Speaker System 60w 1.30 4.00 3,3 ? ? ?
1978 Y 1979 Z CS-424/W4 CS-424 150 $ Speaker System 60w 1.30 4.00 3,3 ? ? ?
1979 Z 1980 A CS-434 65 $ Speaker System 30w 2.00 2,2 ? ?
1982 C 1983 D CS-439 Speaker System 40w ? ? 3,3 ? ? ?
1980 A 1981 B CS-444 65 $ Speaker System 60w 3.00 12.00 3,3 ? ? ?
1981 B 1982 C CS-454 65 $ Speaker System 60w 3.00 12.00 3,3 ? ? ?
1973 T 1975 V CS-500 150 $ Speaker System 50w 0.80 6.00 3,3 25-14F 12-101F 77-90F
1973 T 1978 Y CS-500G 150 $ Speaker System 50w 0.70 8.00 3,3 25-14F 12-702F 77-90F
1978 Y 1979 Z CS-506 Speaker System
1979 Z 1981 B CS-510 70 $ Speaker System 60w 2.00 8.50 3,3 25-747A 77-715A 66-720A
1975 V 1977 X CS-511 150 $ Speaker System 70w 2.20 2,2 25-717F 77-167F
1976 W 1978 Y CS-511A 150 $ Speaker System 70w 2.20 2,2 25-717F 77-167F
1975 V 1978 Y CS-515 175 $ Speaker System 50w 0.70 5.00 3,3 ? ? ?
1977 X 1979 Z CS-516 39800 ¥ Speaker System 100w 3.50 2,2 ? ?
1981 B 1983 D CS-520 70 $ Speaker System 60w 2.00 9.00 3,3 25-756A 77-714A 66-720A
1977 X 1980 A CS-522 160 $ Speaker System 50w 3.00 2,2 25-738A 77-712A
1980 A 1981 B CS-522A 160 $ Speaker System 50w 3.00 2,2 ? ?
1978 Y 1979 Z CS-525 CS-525/W4 180 $ Speaker System 80w 1.50 3.00 3,3 ? ? ?
1978 Y 1979 Z CS-525/W4 CS-525 180 $ Speaker System 80w 1.50 3.00 3,3 ? ? ?
1981 B 1982 C CS-529 Speaker System 3,3
1982 C 1983 D CS-530 70 $ Speaker System 80w 2.00 9.00 3,3 25-762A 77-714A 66-12F
1979 Z 1980 A CS-535 120 $ Speaker System 60w 3.00 5.00 3,3 ? ? ?
1984 E 1984 E CS-539 Speaker System ? ? 3,3 ? ? ?
1980 A 1981 B CS-545 120 $ Speaker System 90w 3.00 6.00 3,3 ? ? ?
1984 E 1984 E CS-549 Speaker System ? ? 3,3 ? ? ?
1975 V 1976 W CS-550 ¥ Speaker System 60w ? ? 3,3 ? ? ?
1991 L 1991 L CS-557 Speaker System 70w 4.00 4.50 3,3
1984 E 1984 E CS-559 Speaker System ? ? 3,3 ? ? ?
1982 C 1983 D CS-565 75 $ Speaker System 60w 4.00 4.50 3,3 ? ? ?
1985 F 1986 G CS-569 Speaker System ? ? 3,3 ? ? ?
1983 D 1984 E CS-575 90 $ Speaker System 60w 3.50 2,2 ? ?
1984 E 1985 F CS-585 75 $ Speaker System 60w 4.00 4.50 3,3 20-755A 77-B01A 66-B01A
1988 I 1988 I CS-590 Speaker System 70w 4.00 4.50 3,3
1983 D 1984 E CS-600W CS-A5000 120 $ Speaker System 120w 3.00 9.50 3,3 25-767A 77-51D 66-51F
1981 B 1984 E CS-603 275 $ Speaker System 150w 2.50 4.00 9.00 4,4 30-762A 12-736A PD-009A PT-R01A
1984 E 1986 G CS-605 250 $ Speaker System 150w 2.00 5.00 8.00 4,4 30-779A 12-736A PD-009A PT-R20A
1986 G 1988 I CS-607 Speaker System 210w ? ? ? 4,5 ? ? ? ? ?
1971 R 1973 T CS-610 (1971) R ¥ Speaker System 3,3
1979 Z 1981 B CS-610 (1979) R 180 $ Speaker System 70w 1.80 6.50 3,3 25-745A 10-732A 66-722A
1977 X 1979 Z CS-616 49800 ¥ Speaker System 100w ? ? 3,3 ? ? ?
1981 B 1983 D CS-620 CS-A77 (1980) 180 $ Speaker System 70w 1.60 7.00 3,3 25-752A 12-747A 66-722A
1981 B 1982 C CS-629 Speaker System 3,3
1979 Z 1980 A CS-636 160 $ Speaker System 80w 2.00 7.00 3,3 ? ? ?
1980 A 1981 B CS-646 160 $ Speaker System 120w 2.00 7.00 3,3 ? ? ?
1985 F 1986 G CS-650W 120 $ Speaker System 120w 3.00 9.00 3,3 ? ? ?
1977 X 1977 X CS-655 46000 ¥ Speaker System 60w 3,3
1981 B 1982 C CS-656 160 $ Speaker System 120w 2.00 9.50 3,3 ? ? ?
1973 T 1975 V CS-700 180 $ Speaker System 60w 0.50 4.50 3,3 30-61F 12-101F PT-405F
1974 U 1978 Y CS-700G 200 $ Speaker System 70w 0.50 5.00 3,3 ? ? ?
1973 T 1974 U CS-701 (1973) R 220 $ Speaker System 70w 1.50 10.00 3,3 30-721F PM-H1 PT-411F
1997 R CS-701 (1997) R Speaker System
1974 U 1975 V CS-701A 220 $ Speaker System 90w 1.50 10.00 3,3 30-721F PM-H1 PT-411F
1981 B 1984 E CS-703 325 $ Speaker System 200w 2.00 4.00 9.00 4,4 40-806A 12-736A PD-009A PT-R01A
1984 E 1986 G CS-705 300 $ Speaker System 200w 1.50 5.00 8.00 4,4 40-808A 12-736A PD-009A PT-R20A
1986 G 1988 I CS-707 Speaker System 300w ? ? ? 4,5 ? ? ? ? ?
1979 Z 1981 B CS-710 230 $ Speaker System 70w 1.50 6.50 3,3 30-756A 10-732A 66-722A
1975 V 1977 X CS-711 240 $ Speaker System 100w 0.95 4.20 3,3 30-730F 10-282F 66-97F
1976 W 1978 Y CS-711A 240 $ Speaker System 100w 1.70 10.00 3,3 30-734A 12-717F 66-97F
1981 B 1983 D CS-720 230 $ Speaker System 70w 1.20 5.00 3,3 30-763A 12-747A 66-722A
1977 X 1980 A CS-722 250 $ Speaker System 80w 1.00 3.00 3,3 30-748A 10-724A PD-009A
1980 A 1981 B CS-722A 250 $ Speaker System 80w 1.00 3.00 3,3 30-748A 12-724A PH-012A
1982 C 1983 D CS-730 230 $ Speaker System 90w 1.20 5.00 3,3 25-760A 75-52F 66-12F
1977 X 1980 A CS-755 69800 ¥ Speaker System 100w 3,3
1981 B 1982 C CS-757 Speaker System ? ? 3,3 ? ? ?
1982 C 1983 D CS-767 100 $ Speaker System 80w 3.00 4.00 3,3 ? ? ?
1973 T 1975 V CS-770 ¥ Speaker System 4,4
1977 X 1977 X CS-770A 66000 ¥ Speaker System 80w
1983 D 1983 D CS-777 (1983) R Speaker System 60w
1991 L 1991 L CS-777 (1991) R Speaker System 140w 2.40 4.70 3,3
1984 E 1985 F CS-787 100 $ Speaker System 80w 3.00 4.00 3,3 ? ? ?
1988 I 1988 I CS-790 Speaker System 140w 4.00 4.50 3,3
1985 F CS-797 100 $ Speaker System 110w 3.00 5.00 3,3 ? ? ?
1983 D 1984 E CS-800W CS-A9000 150 $ Speaker System 150w 3.00 6.50 3,3 30-774A 75-52F 66-51F
1973 T 1974 U CS-801 240 $ Speaker System 85w 1.40 11.00 3,3 30-720F PD-40 PH-40-1 PT-406F
1974 U 1975 V CS-801A 240 $ Speaker System 110w 1.40 11.00 3,3 30-720F PD-40 PH-40-1 PT-406F
1981 B 1984 E CS-803 350 $ Speaker System 250w 2.00 4.00 9.00 4,5 40-806A ? 12-736A PT-R01A PD-009A
1984 E 1986 G CS-805 325 $ Speaker System 250w 2.00 4.00 9.00 4,5 ? ? ? ? ?
1971 R 1973 T CS-810 ¥ Speaker System 3,3
1975 V 1977 X CS-811 275 $ Speaker System 120w 1.10 5.50 10.00 4,5 30-728F 10-282F 10-282F 77-178F 57-70F
1976 W 1978 Y CS-811A 275 $ Speaker System 120w 1.30 10.00 10.00 4,5 30-735A 10-282F 10-282F 77-178F 57-70F
1977 X 1980 A CS-822 285 $ Speaker System 120w 1.20 6.50 13.50 4,5 30-748A 12-724A 66-715A 66-715A ? PD-009A
1980 A 1981 B CS-822A 285 $ Speaker System 120w 1.20 6.50 13.50 4,5 30-748A 12-724A 66-715A 66-715A ? PH-012A
1985 F 1986 G CS-850W Speaker System 3,3
1977 X 1977 X CS-880 108000 ¥ Speaker System 100w 3,3
1971 R 1973 T CS-900 ¥ Speaker System 3,3
1973 T 1974 U CS-901 (1973) R 260 $ Speaker System 100w 1.70 6.00 9.00 4,5 PAX-381 PD-40 PH-40-1 PAX-381 DS-6 DS-6
1997 R CS-901 (1997) R Speaker System
1974 U 1975 V CS-901A 260 $ Speaker System 130w 1.70 6.00 9.00 4,5 PAX-381 PD-40 PH-40-1 PAX-381 DS-6 DS-6
1981 B 1984 E CS-903 375 $ Speaker System 300w 2.00 4.00 11.00 4,5 40-808A 16-743A PD-009A PT-R20A PT-R20A
1984 E 1986 G CS-905 350 $ Speaker System 300w 2.00 4.00 11.00 4,5 40-808A 16-743A PD-009A PT-R20A PT-R20A
1988 I CS-907 Speaker System
1975 V 1977 X CS-911 350 $ Speaker System 150w 1.20 3.50 10.00 4,6 PW-388A 10-282F 10-282F 77-178F 57-69F 57-69F
1976 W 1978 Y CS-911A 350 $ Speaker System 150w 1.20 10.00 10.00 4,5 38-801A 10-282F 10-282F 77-178F 57-69F
1977 X 1980 A CS-922 360 $ Speaker System 180w 1.20 6.50 13.50 4,5 40-804A 12-724A 66-715A 66-715A PD-009A
1980 A 1981 B CS-922A 360 $ Speaker System 180w 1.20 6.50 13.50 4,5 40-804A 12-724A 66-715A 66-715A PH-012A
1982 C 1983 D CS-930 300 $ Speaker System 100w 1.20 5.00 3,3 ? ? ?
1982 C 1983 D CS-939 Speaker System 3,3
1984 E 1984 E CS-949 Speaker System ? ? ? 4,4 ? ? ? ?
1974 U 1977 X CS-955 S-955iii 185000 ¥ Speaker System 0.95 5.50 3,3 ? ? PT-R7iii
1984 E 1984 E CS-959 Speaker System ? ? ? 4,4 ? ? ? ?
1985 F 1986 G CS-969 Speaker System ? ? ? 4,4 ? ? ? ?
1983 D 1984 E CS-979 120 $ Speaker System 120w 3.00 9.50 3,3 ? ? ?
1984 E 1985 F CS-989 125 $ Speaker System 120w 3.00 9.50 3,3 25-722A 77-B01A 66-B01A
1988 I 1988 I CS-990 Speaker System 190w 3.00 4.00 3,3
1990 K 1991 L CS-997 Speaker System 190w 2.90 3.80 3,4 ? ? ? ?
1985 F CS-999 125 $ Speaker System 150w 3.00 4.50 3,3 25-772A ? 66-B01A
1971 R 1972 S CS-3000 ¥ Speaker System 100w 0.70 4.00 3,3
1973 T 1975 V CS-3000A 500 $ Speaker System 100w 0.62 4.00 3,3 30-719F DS-8 DS-9
1982 C 1982 C CS-3100 32000 ¥ Speaker System
1982 C 1982 C CS-5100 41000 ¥ Speaker System
1981 B 1982 C CS-7100 66000 ¥ Speaker System
1982 C 1982 C CS-9100 88000 ¥ Speaker System
1979 Z 1980 A CS-A1 14500 ¥ Speaker System 40w
1979 Z 1980 A CS-A3 18500 ¥ Speaker System 60w
1979 Z 1981 B CS-A5 23000 ¥ Speaker System 60w ? ? 3,3 ? ? ?
1979 Z 1980 A CS-A7 28500 ¥ Speaker System 70w
1979 Z 1980 A CS-A9 42500 ¥ Speaker System 70w
1969 P 1969 P CS-A22 Speaker System 20w PAX-8L
1966 M 1966 M CS-A23 11900 ¥ Speaker System 10w 2,?
1968 O 1970 Q CS-A31 AS-303A Speaker System 40w ? ? 3,3 30-08 PM-122A PT-220
1980 A 1980 A CS-A33 CS-AV55 16500 ¥ Speaker System 40w
1980 A 1980 A CS-A44 21000 ¥ Speaker System 60w
1968 O 1971 R CS-A50 AS-305A Speaker System 60w 0.50 3.50 3,5 PW-301A PM-122A PT-257A PT-257A PT-2K
1969 P 1972 S CS-A55 CS-44 ¥ Speaker System 25w 2.50 2,2 ? ?
1980 A 1980 A CS-A66 CS-AV88 26500 ¥ Speaker System 70w
1969 P 1972 S CS-A77 (1969) R CS-77 ¥ Speaker System 3,3
1980 A 1982 C CS-A77 (1980) R CS-620 29000 ¥ Speaker System 70w 1.60 7.00 3,3 ? ? ?
1968 O 1970 Q CS-A88 CS-88 ¥ Speaker System 3,5
1980 A 1980 A CS-A99 44000 ¥ Speaker System 70w
1970 Q 1974 U CS-A500 149 $ Speaker System 50w 0.80 6.00 3,3 25-14F 12-101F 77-90F
1970 Q 1975 V CS-A700 179 $ Speaker System 60w 0.50 4.50 3,3 30-61F 12-101F PT-405F
1972 S 1975 V CS-A770 300 $ Speaker System 80w 0.45 1.70 5.00 4,4 30-705F 16-704F 10-702F PT-405F
1983 D 1984 E CS-A1000 CS-400W 90 $ Speaker System 60w 3.50 2,2 25-768A 66-51F
1983 D 1984 E CS-A5000 CS-600W 120 $ Speaker System 120w 3.00 9.50 3,3 25-767A 77-51D 66-51F
1983 D 1984 E CS-A9000 CS-800W 150 $ Speaker System 150w 3.00 6.50 3,3 30-774A 77-55F 66-51F
1980 A 1980 A CS-AV55 CS-A33 16500 ¥ Speaker System 40w
1980 A 1980 A CS-AV88 CS-A66 26500 ¥ Speaker System 70w
1984 E 1985 F CS-B1000 90 $ Speaker System 60w 3.50 2,2 25-772A 66-51F
1984 E 1985 F CS-B5000 120 $ Speaker System 120w 3.00 9.00 3,3 25-772A 77-51D 66-51F
1984 E 1985 F CS-B5000D 120 $ Speaker System 120w 3.00 9.00 3,3 25-772A 77-55F 66-64F
1984 E 1985 F CS-B9000 150 $ Speaker System 150w 3.00 6.50 3,3 30-778A 75-52F 66-51F
1984 E 1985 F CS-B9000D 150 $ Speaker System 150w 2.50 6.50 3,3 30-778A 75-52F 66-64F
1983 D 1986 G CS-C3 60 $ Speaker System 45w Two-Way Compo ? 2,2 12-512A ?
1983 D 1986 G CS-C7 80 $ Speaker System 90w Two-Way Compo ? 2,2 ? ?
1983 D 1986 G CS-C11 120 $ Speaker System 40w Two-Way Compo ? ? 3,3 ? ? ?
1992 M 1992 M CS-C150 Speaker, Center oak,black = Q, K
1992 M 1992 M CS-C250 Speaker, Center oak,black = Q, K
1989 J 1992 M CS-C300 Speaker System 60w oak,black = Q, K ? 2,2 ? ?
1985 F 1986 G CS-C1000 115 $ Speaker System 60w 3.20 2,2 25-773A 45-51F
1985 F 1986 G CS-C5000 150 $ Speaker System 120w 3.00 9.00 3,3 25-772A 60-51D 45-51F
1985 F 1986 G CS-C9000 190 $ Speaker System 150w 3.00 7.00 3,3 30-778A ? 45-51F
1985 F 1986 G CS-C9900 200 $ Speaker System 150w 1.60 5.00 3,3 40-809A ? 45-51F
1986 G 1986 G CS-D1000 115 $ Speaker System 60w
1986 G CS-D5000 150 $ Speaker System 120w
1986 G 1986 G CS-D9000 190 $ Speaker System 150w
1986 G 1986 G CS-D9900 200 $ Speaker System 150w
1973 T 1974 U CS-E45 ¥ Speaker System 2,2
1970 Q 1973 T CS-E200 50 $ Speaker System 20w 2.00 2,2 16-705F 52-701F
1970 Q 1972 S CS-E201 50 $ Speaker System 20w 2.00 2,2 16-705F 52-701F
1973 T 1976 W CS-E220 70 $ Speaker System 30w 2.75 2,2 16-705F DS-14
1970 Q 1973 T CS-E300 60 $ Speaker System 30w 2.00 2,2 20-704F 77-702F
1970 Q 1972 S CS-E301 60 $ Speaker System 30w 2.00 2,2 20-704F 77-702F
1973 T 1976 W CS-E320 90 $ Speaker System 40w 1.85 2,2 20-716F DS-14
1976 W 1979 Z CS-E321 110 $ Speaker System 40w 4.00 2,2 ? ?
1972 S 1975 V CS-E350 60 $ Speaker System 25w 4.00 2,2 20-706F 77-702F
1971 R 1973 T CS-E400 80 $ Speaker System 40w 2.80 2,2 20-705F DS-7
1973 T 1976 W CS-E420 110 $ Speaker System 50w 1.70 2,2 20-719F DS-17
1976 W 1979 Z CS-E421 130 $ Speaker System 60w 5.00 2,2 ? ?
1972 S 1975 V CS-E450 110 $ Speaker System 50w 2.00 2,2 25-707F DS-10
1970 Q 1973 T CS-E500 150 $ Speaker System 50w 0.65 5.00 3,3 25-706F 12-704F 77-702F
1973 T 1976 W CS-E530 180 $ Speaker System 60w 0.80 4.00 3,3 25-715F 12-717F DS-17
1976 W 1979 Z CS-E531 200 $ Speaker System 80w 0.90 5.50 3,3 ? ? ?
1971 R 1973 T CS-E600 170 $ Speaker System 55w 0.50 4.00 3,3 25-706F 12-702F DS-7
1970 Q 1973 T CS-E700 190 $ Speaker System 60w 0.50 4.50 3,3 30-706F 12-702F PT-405F
1973 T 1976 W CS-E730 210 $ Speaker System 75w 0.65 5.00 3,3 30-723F DS-24F DS-17
1976 W 1979 Z CS-E731 230 $ Speaker System 100w 0.65 5.00 3,3 ? ? ?
1973 T 1976 W CS-E830 240 $ Speaker System 90w 0.75 5.00 3,3 30-723F DS-25G DS-16G
1971 R 1973 T CS-E900 210 $ Speaker System 75w 0.40 4.00 3,3 30-708F 12-706F PT-409F
1987 H 1987 H CS-E9000 Speaker System 3,?
1987 H 1987 H CS-E9900 Speaker System 4,?
1976 W 1977 X CS-F6 35000 ¥ Speaker System 50w
1976 W 1977 X CS-F7 47000 ¥ Speaker System 60w
1976 W 1977 X CS-F8 48000 ¥ Speaker System 60w
1976 W 1977 X CS-F9 80000 ¥ Speaker System 60w
1974 U 1976 W CS-F25 ¥ Speaker System 2,2
1974 U 1976 W CS-F45 ¥ Speaker System 3,3
1974 U 1976 W CS-F51 110 $ Speaker System 50w 2.20 2,2 30-49F 94-01F
1975 V 1976 W CS-F75 Speaker System 60w ? ? 3,3 ? ? ?
1977 X 1977 X CS-F77 35500 ¥ Speaker System 60w 3,3
1979 Z 1980 A CS-F77A 35500 ¥ Speaker System 70w
1977 X 1977 X CS-F99 50000 ¥ Speaker System 90w 3,3
1979 Z 1980 A CS-F99A 50000 ¥ Speaker System 90w
1976 W 1977 X CS-F300 18000 ¥ Speaker System 30w ? 2,2 ? ?
1977 X 1977 X CS-F330 16000 ¥ Speaker System 40w
1976 W 1977 X CS-F500 ¥ Speaker System 40w ? 2,2 ? ?
1977 X 1977 X CS-F550 22000 ¥ Speaker System 50w
1977 X 1977 X CS-F660 22000 ¥ Speaker System 50w
1976 W 1977 X CS-F700 60000 ¥ Speaker System 50w 0.56 3.50 3,3 ? ? ?
1977 X 1977 X CS-F770 28500 ¥ Speaker System 70w 2,2
1976 W 1977 X CS-F900 80000 ¥ Speaker System 60w 0.56 3.50 6.80 4,4 ? ? ? ?
1977 X 1977 X CS-F990 44000 ¥ Speaker System 70w 2,2
1978 Y 1979 Z CS-F1000 ¥ Speaker System 2,2
1979 Z 1980 A CS-F3000 ¥ Speaker System 40w ? 2,2 ? ?
1978 Y 1979 Z CS-F5000 ¥ Speaker System 2,2
1978 Y 1979 Z CS-F6000 ¥ Speaker System 2,2
1978 Y 1979 Z CS-F7000 ¥ Speaker System 3,3
1979 Z CS-F9000 (1979) R 42500 ¥ Speaker System 70w 3,3
1988 I CS-F9000 (1988) R Speaker System 150w 3,3
1988 I 1988 I CS-F9900 Speaker System 150w 3,3
1982 C 1983 D CS-G100W 100 $ Speaker System 50w 3.00 2,2 ? 45-57F
1984 E 1985 F CS-G101 70 $ Speaker System 50w 5.50 2,2 ? ?
1984 E 1985 F CS-G101W 70 $ Speaker System 50w 5.50 2,2 65-51E 45-51F
1985 F 1986 G CS-G101WA 80 $ Speaker System 50w 5.50 2,2 65-51E 45-51F
1986 G 1989 J CS-G101WAII Speaker System 50w 5.00 2,2 65-52E 45-51F
1991 L 1992 M CS-G103 Speaker System 50w 5.00 2,2 ? ?
1982 C 1983 D CS-G200W 130 $ Speaker System 65w 3.50 8.00 3,3 ? ? ?
1984 E 1985 F CS-G201 100 $ Speaker System 100w 3.00 9.00 3,3 25-771A 60-55F 45-64F
1986 G 1986 G CS-G201M Speaker System 3,3
1984 E 1985 F CS-G201W 100 $ Speaker System 100w 3.00 9.00 3,3 80-65F 60-55F 45-64F
1985 F 1986 G CS-G201WA 120 $ Speaker System 100w 3.00 9.00 3,3 25-771A 60-55F 45-64F
1986 G 1989 J CS-G201WAII Speaker System 100w 3.00 6.00 3,3 80-65F 60-58F 45-51F
1991 L 1992 M CS-G203 Speaker System 100w 3.00 5.00 3,3 ? ? ?
CS-G204 Speaker System
1982 C 1983 D CS-G300W 160 $ Speaker System 80w 3.00 6.00 3,3 ? ? ?
1984 E 1985 F CS-G301 130 $ Speaker System 120w 3.00 7.00 3,3 30-777A 70-52F 45-64F
1984 E 1985 F CS-G301W 130 $ Speaker System 120w 3.00 7.00 3,3 30-777A 70-52F 45-64F
1985 F 1986 G CS-G301WA 165 $ Speaker System 120w 3.00 7.00 3,3 30-777A 70-52F 45-64F
1986 G 1989 J CS-G301WAII Speaker System 120w 3.50 7.00 3,3 80-75F ? 45-51F
1991 L 1992 M CS-G303 Speaker System 120w 3.50 7.00 3,3 ? ? ?
1984 E 1985 F CS-G401 150 $ Speaker System 150w 2.00 7.00 3,3 ? ? ?
1984 E 1989 J CS-G401W 150 $ Speaker System 150w 2.50 7.00 3,3 92-52F ? ?
1985 F 1986 G CS-G401WA 180 $ Speaker System 150w 2.00 7.00 3,3 ? ? ?
1986 G 1988 I CS-G401WAII Speaker System 150w
1991 L 1992 M CS-G403 Speaker System 150w 2.50 7.00 3,3 ? ? ?
1985 F 1987 H CS-G500W 120 $ Speaker System 120w 3.00 9.50 3,3 25-772A 60-51D 45-51F
1989 J 1989 J CS-G515 Speaker System 150w ? ? ? 4,4 ? ? ? ?
1985 F 1987 H CS-G900W 165 $ Speaker System 150w 3.00 6.50 3,3 30-778A ? 45-51F
1989 J 1989 J CS-G915 Speaker System 150W ? ? ? 4,5 ? ? ? ? ?
1982 C 1983 D CS-G1000 100 $ Speaker System 50w 3.00 2,2 ? ?
1982 C 1983 D CS-G1011W 100 $ Speaker System 50w 3.00 2,2 ? ?
1982 C 1983 D CS-G1022W 100 $ Speaker System 50w 3.00 2,2 ? ?
1982 C 1983 D CS-G2000 130 $ Speaker System 65w 3.50 8.00 3,3 ? ? ?
1982 C 1983 D CS-G2011W 130 $ Speaker System 65w 3.50 8.00 3,3 ? ? ?
1982 C 1983 D CS-G2022W 130 $ Speaker System 65w 3.50 8.00 3,3 ? ? ?
1982 C 1983 D CS-G3000 160 $ Speaker System 80w 3.00 6.00 3,3 ? ? ?
1982 C 1983 D CS-G3011W 160 $ Speaker System 80w 3.00 6.00 3,3 ? ? ?
1982 C 1983 D CS-G3022W 160 $ Speaker System 80w 3.00 6.00 3,3 ? ? ?
1989 J 1989 J CS-G9900 Speaker System 150w ? ? ? 4,4 ? ? ? ?
1971 R 1977 X CS-H9 160000 ¥ Speaker System ? 2,3 30-726F PD-101 PD-100
CS-J150E Speaker System
CS-J600E Speaker System
1991 L 1991 L CS-K535 Speaker System 150w
1991 L 1991 L CS-K735 Speaker System 150w
1991 L 1991 L CS-K835 Speaker System 150w
1992 M 1992 M CS-M555 Speaker System oak, black = q,k 3,3
1992 M CS-M751 Speaker System
1992 M 1992 M CS-M755 Speaker System oak, black = q,k 4,4
1972 S 1975 V CS-R10 CS-R100 ¥ Speaker System 2,2
1972 S 1975 V CS-R30 CS-R300 ¥ Speaker System 40w 4.20 2,2 30-713F PT-8D
1972 S 1975 V CS-R50 CS-R500 ¥ Speaker System 3,3
1972 S 1975 V CS-R70 CS-R700 ¥ Speaker System 75w 0.70 14.00 3,3 30-713F PM-40 PT-406F
1972 S 1975 V CS-R100 CS-R10 90 $ Speaker System 20w 5.00 2,2 20-720F PT-222F
1972 S 1975 V CS-R300 R-300 120 $ Speaker System 40w 4.20 2,2 30-713F PT-8D
1972 S 1975 V CS-R300-1 120 $ Speaker System 40w 4.20 2,2 30-713F PT-8D
1972 S 1975 V CS-R400 140 $ Speaker System 50w 6.30 2,2 ? ?
1972 S 1975 V CS-R500 R-500 160 $ Speaker System 60w 0.65 6.00 3,3 25-712F 12-713F PT-8D
1972 S 1975 V CS-R500-1 160 $ Speaker System 60w 0.65 6.00 3,3 25-712F 12-713F PT-8D
1972 S 1975 V CS-R600 200 $ Speaker System 70w 1.45 9.00 3,3 30-721F PM-H1 PT-411F
1972 S 1975 V CS-R700 R-700 230 $ Speaker System 75w 0.70 14.00 3,3 30-713F PM-40 PT-406F
1972 S 1972 S CS-R900 Speaker System
CS-STONE ?Subwoofer in granite, with light?
1976 W 1977 X CS-T3 150 $ Speaker System 50w 3.50 2,2 25-728A ?
1976 W 1977 X CS-T5 200 $ Speaker System 60w 1.00 5.00 3,3 25-727F ? 45-709F
1975 V 1977 X CS-T7 ¥ Speaker System 3,3
1974 U 1976 W CS-T8 270 $ Speaker System 80w 0.70 4.00 3,3 30-717F DS-18F DS-19
1974 U 1976 W CS-T61 200 $ Speaker System 60w 0.95 4.70 3,3 25-718F 10-715F 66-706F
1975 V 1976 W CS-T66 175 $ Speaker System 60w 0.85 5.80 3,3 ? ? ?
1975 V 1977 X CS-T88 75000 ¥ Speaker System 0.80 4.50 3,3 ? ? ?
CS-T5100 Speaker System k=black
1985 F 1989 J CS-V12 650 $ Speaker System 360w 0.80 3.50 3,3 ? ? ?
1989 J CS-V55 Speaker System
1981 B 1981 B CS-V70 (1981) R 80000 ¥ Speaker System ? ? 3,3 20-748A 12-735A 66-726A
1984 E CS-V70 (1984) R Speaker System ? ? 3,3 20-748A 12-735A 66-726A
1985 F 1989 J CS-V70A 200 $ Speaker System 100w 1.50 5.00 3,3 ? ? ?
1986 G 1986 G CS-V90 Speaker System 120w
1989 J CS-V99 Speaker System
1982 C 1983 D CS-V700 175 $ Speaker System 100w 2.50 6.50 3,4 20-748A ? 12-733A PT-R09A
1985 F 1989 J CS-V900D DSS-9 600 $ Speaker System 240w 0.65 4.00 3,3 30-788A 12-745A PT-R27A
1987 H 1989 J CS-V910 Speaker System 150w ? ? 3,3 ? ? ?
1991 L 1992 M CS-V935 Speaker System 4,4
1985 F 1989 J CS-V9010 210 $ Speaker System 150w 3.00 7.00 3,3 ? ? ?
1986 G 1986 G CS-V9020 Speaker System
1985 F 1989 J CS-V9910 275 $ Speaker System 150w 1.60 5.00 3,3 ? ? ?
1986 G 1986 G CS-V9920 Speaker System 150w
1987 H 1987 H CS-V9930 Speaker System 150w
1985 F 1989 J CS-VX50 200 $ Speaker System 60w 4.00 2,2 ? ?
1987 H 1989 J CS-VX110 Speaker System 60w ? 2,2 ? ?
1975 V 1976 W CS-W5 ¥ Speaker System 2,3
1977 X 1977 X CS-X1 24000 ¥ Speaker System 40w
1979 Z 1981 B CS-X2 110 $ Speaker System 50w 3.50 2,2 16-734A DT-009A
1977 X 1981 B CS-X3 100 $ Speaker System 50w 3.80 2,2 ? ?
1980 A 1981 B CS-X3II Speaker System
1979 Z 1981 B CS-X4 Speaker System
1979 Z 1989 J CS-X5 50 $ Speaker System 30w 0.00 1,1 ?
1991 L CS-X50 Speaker System 35w 0.00 1,1 ?
1991 L CS-X58 Speaker System 35w 0.00 1,1 ?
1972 S 1975 V CS-X100 110 $ Speaker System 40w 2.00 2,2 16-722F DS-11
1972 S 1975 V CS-X100-1 110 $ Speaker System 40w 2.00 2,2 16-722F DS-11
1992 M 1992 M CS-X300 Speaker System, Surround oak, black = q,k
1992 M 1992 M CS-X500 Speaker System, Surround k=black
1966 M 1973 T DN-5 Dividing Network 0.50 4.00
1970 Q 1980 A DN-6 3700 ¥ Dividing Network 30w 0.50 4.00
1966 M 1966 M DN-7 Dividing Network
1977 X 1980 A DN-8 4000 ¥ Dividing Network 200w 8.00
1966 M 1966 M DN-10 ¥ Dividing Network
1970 Q 1973 T DN-20 Dividing Network 3.50 2,2
1970 Q 1973 T DN-21 Dividing Network 2.50 2,2
1973 T 1980 A DN-25 11700 ¥ Dividing Network 100w 0.50 0.80
1970 Q 1973 T DN-30 Dividing Network 0.60 3.50
1970 Q 1973 T DN-31 Dividing Network 0.75 4.50
1977 X 1980 A DN-200 5800 ¥ Dividing Network 100w 2.50 2,?
1977 X 1980 A DN-300 9000 ¥ Dividing Network 100w 0.60 4.50 3,?
1985 F 1989 J DSS-5 200 $ Digital Standard Series 120w 1.20 5.00 3,3 25-778A 66-734A DT-017
1985 F 1989 J DSS-5R/L 260 $ Digital Standard Series, Mirror 120w 1.20 5.00 3,3 25-778A 66-734A DT-017
1985 F 1989 J DSS-7 300 $ Digital Standard Series 210w 0.85 4.50 3,3 30-783A 66-733A PT-R26A
1985 F 1989 J DSS-7R/L 380 $ Digital Standard Series, Mirror 210w 0.85 4.50 3,3 30-783A 66-733A PT-R26A
1985 F 1989 J DSS-9 DSS-9D 450 $ Digital Standard Series 240w 0.65 4.00 3,3 30-784A 12-747A PT-R30A
1985 F 1989 J DSS-9D DSS-9 500 $ Digital Standard Series 300w 0.65 4.00 3,3 30-784A 12-746A PT-R30A
1985 F 1989 J DSS-9R/L S-1800 500 $ Digital Standard Series, Mirror 240w 0.65 4.00 3,3 30-784A 12-747A PT-R30A
1985 F 1989 J DSS-E6 200 $ Digital Standard Series 120w Elite 1.00 5.00 3,3 20-766A 66-732A PT-R26A
1985 F 1989 J DSS-E6R/L 240 $ Digital Standard Series, Mirror 120w 1.00 5.00 3,3 20-766A 66-732A PT-R26A
1985 F 1989 J DSS-E10 DSS-9 500 $ Digital Standard Series 250w Elite 0.65 4.00 3,3 30-784A ? PT-R29A
1985 F 1989 J DSS-E10R/L 550 $ Digital Standard Series, Mirror 250w 0.65 4.00 3,3 30-784A 12-747A PT-R29A
1979 Z 1982 C EN-907 32000 ¥ Crossover/Dividing Network 300w Exclusive 0.90 7.00
1979 Z 1980 A HPM-30 135 $ High Polymer Molecular 60w 1.50 12.00 3,3 ? ? ?
1975 V 1978 Y HPM-40 (1975) R 180 $ High Polymer Molecular 40w 4.00 10.00 3,3 25-737A 45-711B HP-015A
1978 Y 1980 A HPM-40 (1978) R HPM-50 190 $ High Polymer Molecular 80w aka HPM-40/u1 2.50 12.00 3,3 25-737A 45-711C HP-015B
1979 Z 1980 A HPM-50 HPM-40 (1978) 185 $ High Polymer Molecular 80w 2.50 12.00 3,3 ? ? ?
1975 V 1978 Y HPM-60 (1975) R 275 $ High Polymer Molecular 60w 1.20 4.00 12.00 4,4 25-737A 10-719A 45-709F HP-015A
1978 Y 1980 A HPM-60 (1978) R HPM-70 290 $ High Polymer Molecular 120w aka HPM-60/u2 1.90 3.00 12.00 4,4 25-737A 10-726A 45-711C HP-015B
1979 Z 1980 A HPM-70 HPM-60 (1978) 285 $ High Polymer Molecular 120w 2.00 3.00 12.00 4,4 ? ? ? ?
1975 V 1978 Y HPM-100 (1975) R 300 $ High Polymer Molecular 100w 1.20 4.00 12.00 4,4 30-733D 10-721C 45-711A HP-015B
1978 Y 1980 A HPM-100 (1978) R HPM-110 390 $ High Polymer Molecular 200w aka HPM-100/u1 3.00 4.00 12.00 4,4 30-733D 10-721B 45-711C HP-015B
1979 Z 1980 A HPM-110 HPM-100 (1978) 385 $ High Polymer Molecular 200w 3.00 4.00 12.00 4,4 ? ? ? ?
1979 Z 1980 A HPM-110X HPM-110 385 $ High Polymer Molecular 200w 3.00 4.00 12.00 4,4 30-733D 10-721C 45-711C HP-015B
1977 X 1980 A HPM-150 500 $ High Polymer Molecular 250w 0.75 2.60 8.50 4,4 40-802A 10-723A 45-713A HP-016A
1975 V 1978 Y HPM-200 500 $ High Polymer Molecular 200w 0.10 0.70 2.00 5.00 5,5 25-724G 25-724G M409 M409 HP-12
1980 A 1982 C HPM-300 150 $ High Polymer Molecular 60w 2.00 7.50 3,3 20-746A 45-719A HP-018A
1980 A 1982 C HPM-500 195 $ High Polymer Molecular 80w 2.50 8.00 3,3 25-750A 45-717A HP-018A
1980 A 1982 C HPM-700 275 $ High Polymer Molecular 120w 1.70 3.00 16.00 4,4 25-750A 10-734A 45-717A HP-018A
1980 A 1982 C HPM-900 375 $ High Polymer Molecular 200w 2.50 5.50 16.00 4,4 30-758A 10-734A 45-717A HP-018A
1980 A 1983 D HPM-1100 550 $ High Polymer Molecular 250w 0.85 2.00 16.00 4,4 40-802A 12-733A 45-717A HP-019A
1977 X 1980 A HPM-1500 500 $ High Polymer Molecular 250w 0.80 2.60 8.50 4,4 40-802A 10-723A 45-713B HP-016A
1968 O 1972 S IS-60 Integrated Amplifier 2,2
1968 O 1972 S IS-70 Integrated Amplifier 15w ? ?
1968 O 1972 S IS-80 375 $ Integrated Amplifier 55w 0.59 4.00 3,3 ? ? ?
1979 Z 1980 A MCL-3 Speaker System 50w Centrex ? 2,2 16-734A DT-009A
2003 X Model 2251 682500 ¥ Speaker System 500w Exclusive 0.95 2,3 TL-1102 TD-2002 TH-2002
1978 Y 1983 D Model 2301 230000 ¥ Speaker System 100w Exclusive 0.80 5.00 3,3 EW-302 EH-321L ET-701
1983 D 1984 E Model 2401 ¥ Speaker System 300w Exclusive 0.65 2,4 TL-1601a TL-1601a TD-4001 TH-4001
1983 D 1984 E Model 2402 ¥ Speaker System 300w Exclusive 0.65 2,3 TL-1601a TD-4001 TH-4001
2003 X Model 2404 1155000 ¥ Speaker System 200w Exclusive 0.65 2,3 TL-1601c TD-4003 TH-4003
1978 Y Model 3301 ¥ Speaker System Exclusive
1979 Z Model 3401 ¥ Speaker System Exclusive
1979 Z 1983 D Model 3401w 420000 ¥ Speaker System 300w Exclusive 0.90 7.00 3,3 EL-403 EH-351S ET-703
1978 Y Prelude 80 Speaker System
1978 Y Prelude 100 Speaker System
1981 B 1982 C Prelude 130 150 $ Speaker System 50w 1.50 8.00 3,3 ? ? ?
1973 T 1975 V Project 60 60 $ Speaker System 20w 5.00 2,2 20-720F PT-222F
1975 V 1979 Z Project 60A 80 $ Speaker System 20w 5.00 2,2 80-02D ?
1973 T 1975 V Project 80 (1973) R 100 $ Speaker System 25w 0.70 2,2 ? ?
1978 Y 1980 A Project 80 (1978) R 99 $ Speaker System 20w 1.50 2,2 80-02D 45-13F
1973 T 1975 V Project 100 130 $ Speaker System 35w 1.00 2,2 ? ?
1975 V 1979 Z Project 100A 125 $ Speaker System 60w 0.70 6.00 3,3 90-01F ? ?
1978 Y 1980 A Project 100B 110 $ Speaker System 35w 1.50 2,2 ? ?
1978 Y 1980 A Project 120 145 $ Speaker System 60w 1.00 4.00 3,3 ? 65-01F 45-13F
1988 I 1988 I Prologue 10 Speaker System 90w Prologue 3.00 2,2
1988 I 1988 I Prologue 50 Speaker System 120w Prologue 1.00 4.00 3,3
1988 I 1988 I Prologue 70 Speaker System 120w Prologue 1.00 4.00 3,3
1988 I 1988 I Prologue 100 Speaker System 170w Prologue 0.75 4.50 3,3
1988 I 1988 I Prologue 100-W Speaker System 170w Prologue 0.75 4.50 3,3
1990 K 1991 L Prologue S-55 Speaker System 80w Prologue 2.50 2,2
1990 K 1991 L Prologue S-77 Speaker System 80w Prologue 2.30 2,2
1990 K 1991 L Prologue S-110 Speaker System 120w Prologue 2.00 2,2
1990 K 1991 L Prologue S-330 Speaker System 160w Prologue 2.30 2,2
1980 A 1982 C Promusica 80 99 $ Speaker System 20w 1.50 2,2 80-02D 45-13F
1980 A 1982 C Promusica 120 145 $ Speaker System 30w 1.00 4.00 3,3 ? 65-01F 45-13F
1977 X 1977 X PS-3 12000 ¥ Speaker System 15w Portable Speaker Centrex
1977 X 1977 X PS-5 20000 ¥ Speaker System 30w Portable Speaker Centrex
1972 S 1975 V R-300 CS-R300 120 $ Speaker System 40w 4.20 2,2 30-713F PT-8D
1976 W 1978 Y R-300B 125 $ Speaker System ? 2,2 25-713F PT-8D-2
1972 S 1975 V R-500 CS-R500 160 $ Speaker System 60w 0.65 6.00 3,3 25-712F 12-713F PT-8D
1976 W 1978 Y R-500B 175 $ Speaker System 0.65 6.00 3,3 25-712F 12-713F PT-8D-2
1972 S 1975 V R-700 CS-R700 230 $ Speaker System 75w 0.70 14.00 3,3 30-713F PM-40 PT-406F
1992 M 1992 M S-3D Speaker System, Sat*2, Sub*1 black, white = k, h
1992 M 1992 M S-4D Speaker System, Sat*3, Sub*1 black, white = k, h
1984 E 1985 F S-5PC S-5PG 90 $ Speaker System 60w 4.00 2,2 ? ?
1984 E 1985 F S-5PG S-5PC 90 $ Speaker System 60w 4.00 2,2 ? ?
1984 E 1985 F S-7MB S-7MS 160 $ Speaker System 100w ? ? 3,4 PW-F01A (*3) 10-740A 45-51F
1984 E 1985 F S-7MS S-7MB 160 $ Speaker System 100w ? ? 3,4 PW-F01A (*3) 10-740A 45-51F
1982 C 1985 F S-33X 120 $ Speaker System 90w Progression IV 5.00 2,2 16-741A 45-51F
1987 H S-55T ¥ Speaker System 120w 0.50 3.00 3,3
1982 C 1985 F S-55X 200 $ Speaker System 100w 3.00 2,2 20-749A 52-706
1982 C 1985 F S-77X 240 $ Speaker System 100w Progression IV 2.50 10.00 3,3 20-749A 52-705A PT-R10A
1982 C 1985 F S-99X ¥ Speaker System 3,3
1979 Z 1982 C S-100 28000 ¥ Speaker System 100w
1980 A 1982 C S-110 28000 ¥ Speaker System 60w ? 2,2 ? ?
1979 Z 1980 A S-140 35000 ¥ Speaker System
1979 Z 1980 A S-160 42000 ¥ Speaker System
1981 B 1982 C S-170 42000 ¥ Speaker System ? ? 3,3 ? ? ?
1982 C 1984 E S-170II ¥ Speaker System 3,3
1978 Y 1980 A S-180 55000 ¥ Speaker System 120w 1.00 5.00 3,3 ? ? ?
1980 A 1982 C S-180A 55000 ¥ Speaker System 120w 1.00 5.00 3,3 ? ? ?
1984 E 1985 F S-180D ¥ Speaker System 200w 0.55 4.00 3,3 ? ? ?
1985 F 1986 G S-180DV ¥ Speaker System 200w 0.55 4.00 3,3 ? ? ?
1982 C 1984 E S-180III 55000 ¥ Speaker System 200w 0.80 6.00 3,3 ? ? ?
1984 E 1986 G S-200X S-X200 50 $ Speaker System 60w 5.50 2,2 20-763A 45-51F
1985 F 1986 G S-300X S-X300 Speaker System ? 2,2 ? 45-51F
1982 C 1985 F S-310 185 $ Speaker System 90w 2.20 15.00 3,3 ? ? ?
1982 C 1985 F S-310L/R 195 $ Speaker System, Mirror 90w 2.20 15.00 3,3 20-751A 45-721A PT-R01B
1985 F 1986 G S-313X Speaker System 60w 2,?
1984 E 1986 G S-500X S-X500 65 $ Speaker System 90w Progression IV 5.00 2,2 16-744A 66-51F
1982 C 1985 F S-510 235 $ Speaker System 120w 2.00 13.00 3,3 ? ? ?
1982 C 1985 F S-510L/R 255 $ Speaker System, Mirror 120w 2.00 13.00 3,3 25-764A 45-721A PT-R13A
1980 A 1981 B S-570 42000 ¥ Speaker System 80w ? ? 3,3 ? ? ?
1984 E 1986 G S-700X S-X700 110 $ Speaker System 90w Progression IV 2.50 8.00 3,3 16-745A 52-707A 66-51F
1982 C 1985 F S-710 285 $ Speaker System 180w 1.50 12.00 3,3 ? ? ?
1982 C 1985 F S-710L/R 315 $ Speaker System, Mirror 180w 1.50 12.00 3,3 30-771A 10-739A PT-R13A
1982 C 1985 F S-910 335 $ Speaker System 240w 1.30 5.80 3,3 ? ? ?
1982 C 1985 F S-910L/R 375 $ Speaker System, Mirror 240w 1.30 5.80 3,3 30-771A 10-739A PT-R14A
1980 A 1982 C S-922 89800 ¥ Speaker System 80w 2.00 10.00 3,4 ? ? ? ?
1982 C 1982 C S-922ii 85000 ¥ Speaker System 80w 1.50 6.00 3,4 ? ? ? ?
1980 A 1982 C S-933 118000 ¥ Speaker System 100w ? ? 3,3 ? ? ?
1980 A 1982 C S-955 190000 ¥ Speaker System 100w Same as Phase Linear P-580 ? ? 3,3 ? ? ?
1982 C 1983 D S-955iii CS-955 195000 ¥ Speaker System 220w 0.95 5.50 3,3 ? ? PT-R7iii
1989 J S-1000twin ¥ Speaker System 180w 1.80 2,3 ? ? ?
1991 L S-1000twinA ¥ Speaker System 180w 1.80 2,3 ? ? ?
1982 C 1985 F S-1010 S-9500 800 $ Speaker System 240w 1.50 6.00 3,3 ? ? ?
1982 C 1985 F S-1010L/R 850 $ Speaker System, Mirror 240w 1.50 6.00 3,3 25-766A 66-729A PT-R07A
1985 F S-1300DV ¥ Speaker System 3,3
1985 F 1989 J S-1800 DSS-9R/L ¥ Speaker System
1985 F S-1800DV ¥ Speaker System 3,3
1987 H S-3000 ¥ Speaker System 180w 0.45 3.50 3,3 ? ? ?
1995 P S-5000twin ¥ Speaker System 180w 1.80 2,2 ? ?
1983 D S-9500 S-1010 Speaker System 240w 1.50 6.00 3,3 ? ? ?
1985 F S-9500DV ¥ Speaker System 3,3
1994 O S-C5 Speaker System 80w Elite ? 2,2 ? ?
1992 M 1992 M S-C55 Speaker System, Sat*1 black, white = k, h
1980 A 1984 E S-F1 (Custom) 875000 ¥ QuadRadial Flat-Plane Diagrapham 300w 0.50 2.50 8.00 4,4 ? ? ? ?
1991 L 1992 M S-P70 Speaker System, Sur*2 30w
1991 L 1991 L S-P310A Speaker System 30w
1992 M 1992 M S-P320A Speaker System
1991 L 1991 L S-P410V Speaker System 30w
1991 L 1991 L S-P510V Speaker System 60w
1992 M 1992 M S-P520A Speaker System
1992 M 1992 M S-P720V Speaker System
1992 M 1992 M S-SR55 Speaker System, Sur*2 black, white = k, h
1983 D 1986 G S-T5 140 $ Speaker System 90w 2.00 2,2 16-742A DT-016A
1989 J 1991 L S-T100 Speaker System 150w 2.00 2,3 ? ? ?
1989 J 1989 J S-T300 Speaker System 180w 2.00 2,3 ? ? ?
1989 J 1989 J S-T500 Speaker System 200w 0.80 4.00 3,4 ? ? ? ?
1992 M 1992 M S-V301 Speaker System, Sat*2, Sub*1, Sur*2 black, white = k, h
1992 M 1992 M S-V401 Speaker System, Sat*3, Sub*1, Sur*2 black, white = k, h
1985 F 1986 G S-V707X Speaker System 100w 3,?
1985 F 1986 G S-V909X Speaker System 120w 3,?
1988 I 1992 M S-W1000 Subwoofer, Powered 70w 0.00 1,1 ?
1986 G 1986 G S-X1A Speaker System 60w
1980 A 1981 B S-X2 15000 ¥ Speaker System 50w ? 2,2 ? ?
1980 A 1981 B S-X3II 18000 ¥ Speaker System 50w ? 2,2 ? ?
1978 Y 1981 B S-X4 S-X4G 24000 ¥ Speaker System 60w ? 2,2 ? ?
1981 B 1982 C S-X4G S-X4 65 $ Speaker System 60w 2.20 2,2 16-735C DT-011B
1982 C 1982 C S-X6 29800 ¥ Speaker System 80w
1987 H 1992 M S-X7 Speaker System 30w 0.00 1,1 ?
1981 B 1982 C S-X10 55 $ Speaker System 40w 2.50 2,2 ? ?
1979 Z 1981 B S-X20 19700 ¥ Speaker System 60w ? 2,2 ? ?
1981 B 1982 C S-X21 60 $ Speaker System 70w 5.50 2,2 ? ?
1981 B 1982 C S-X30 Speaker System ? 2,3 ? ? ?
1982 C 1983 D S-X33 24000 ¥ Speaker System 90w
1978 Y 1982 C S-X50 29800 ¥ Speaker System 60w ? 2,2 ? ?
1982 C 1983 D S-X55 44000 ¥ Speaker System 100w
1982 C 1983 D S-X77 50000 ¥ Speaker System 100w
1982 C 1983 D S-X99 65000 ¥ Speaker System
1985 F 1986 G S-X200 S-200X ¥ Speaker System 2,2
1985 F 1986 G S-X300 S-300X ¥ Speaker System 2,2
1985 F 1986 G S-X500 S-500X ¥ Speaker System 90w 2,2
1985 F 1986 G S-X700 S-700X ¥ Speaker System 90w 3,3
1992 M 1992 M S-Z15 Speaker System
1989 J 1989 J S-Z82V Speaker System 75w ? ? 3,3 ? ? ?
1973 T 1974 U SCS-11 40 $ Speaker System 18w 0.00 1,1 ?
1974 U 1978 Y SCS-12 40 $ Speaker System 18w 0.00 1,1 ?
SPEC-15L Speaker System 200w SPEC
2003 X TAD-M1 3150000 Speaker System Exclusive
1989 J TZ-7 Speaker System Elite ? ? 3,4 20-793A 20-794A 85-704A DT-042A
1992 M TZ-7LTD Speaker System 250w Elite 0.60 4.00 3,4 ? ? ? ?
1989 J 1991 L TZ-9 2000 $ Speaker System Elite ? ? 3,4 25-796A 25-797A DS-056A DT-040A
1992 M TZ-9LTD Speaker System 300w Elite 0.80 4.00 2,4 ? ? ? ?
TZ-F700 Speaker System Elite
TZ-MC05 Speaker System 150w Elite
TZ-SW05 Subwoofer 150w Elite
1978 Y 1980 A XD-11 145 $ Speaker System 60w 1.00 4.00 3,3 NW-2501

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *